Haskap, hageblåbær og kirsebærbusk.

Vi har egen Facebook gruppe for druer, en for haskap (honningbær) og en samlet for hageblåbær og kirsebærbusk.

Det viser seg at en del ikke leser kunngjøringer øverst på FB gruppene, hvor det står mye viktig informasjon.

Dessuten forsvinner mange interessante spørsmål/svar ganske raskt langt ned i gruppeoversikten og blir vanskelig tilgjengelig.

Vi håper at dette alternativet gjør det enklere å finne viktig informasjon om diverse disse bærsorten.

Alt om haskap står til å begynne med, deretter info om hageblåbær og til slutt om kirsebærbusk.Vi selger småplanter av haskap, hageblåbær og kirsebærbusk som småplanter i 0,7 liters potter, dvs 9x9x10 cm firkantpotter.

Pris per småplante er 180 kr. Ved kjøp av minst 16 småplanter er stk pris 140 kr, for minst 48 planter, 110kr, for minst 96 planter 90kr. Pris etter avtale for større bestillinger.

Planter kan gjerne hentes i Asker eller Nittedal etter avtale.

Ved forsendelse må det kjøpes minst 3 planter, dvs bærbusker.

Forsendelse med inntil 16 planter per eske, maks 10 kg, koster 300kr.

Bestilling sendes på epost til arild@druer.org. Fint om navn, adresse,epost og mobilnr og eventuelt org. nr. kan skrives samlet.

Vanligvis kommer plantene fram i god behold,siden de pakkes godt inn, men en må regne med litt brekkasje pga Postens behandling av eskene, noe vi ikke kan ta ansvaret for.

Arild Syversen arild@druer.org 90608796.HaskapHaskap (honningbær, Lonicera Caererulea, honeysuckle,

blåbärstry, maibær) er opprinnelig en viltvoksende bærbusk

som blant annet finnes i Japan, Sibir og Canada.

Gjennom foredling av de viltvoksende variantene er det de

siste 20 årene blitt utviklet mye bedre sorter som er svært interessante både for hageeiere og yrkesdyrkere.

Denne foredlingen har i stor grad funnet sted i land

som Japan, Polen, Russland, Canada og USA.

Haskap har blitt dyrket i mange land en del år, men bærsorten ble først godkjent til bruk i EU og Norge i 2019 som matplante.

Plantene er vinterherdige til -45 C. De starter opp veldig tidlig om våren. Grønne skudd om våren er imidlertid herdige til -16C og de gul- hvite blomstene, som er veldig attraktive for humler og bier, til -8C. Etter blomstring tåler plantene mindre frost. Ofte kan det være snø på bakken mens busken er i blomst og har grønne skudd. Siden bærene også hos tidlige sorter modner svært tidlig, kan haskap dyrkes i større utstrekning i Norge enn andre bærsorter, dvs lenger mot nord, i kalde innlandsstrøk, i høyereliggende områder og langs kysten. Plantene er lite utsatt for sykdommer og skadedyr og er veldig greie å dyrke. De foretrekker mye sol, litt fuktighet i jorda, men vi anbefaler å unngå planting der det blåser mest i området.
Bærene er blå og mer eller mindre avlange eller litt ovale i formen. Sortene vi anbefaler har størrelse som hageblåbær, 1,4 g til 2,8g og med lengde inn til 3 cm for de avlange bærene. De har en god og søt smak som, av og til litt bitter smak,som kan minne om blåbær, noen ganger med litt preg av solbær eller bringebær. Noen sorter, særlig eldre sorter, har ofte mindre bær med litt mer bitter smak, og de er da ikke så godt egnet som spisebær. Det er viktig at en lar bærene henge på busken ca 3 uker etter at de er helt blå, for at de skal få en god smak. Bærene er helt gjennomfarget, ikke grønne innvendig, når de er modne. De inneholder inntil 20 veldig små frø som er myke og ikke merkes når de spises. De kan lagres i inntil 2 uker i kjøleskap og egner seg utmerket til spisebruk, frysing, tørking, saft, juice, vin, likør og smaktilsetning i kaker, pai, is mm. Bærene beholder smaken etter å ha vært frosset og passer bra også til dessert med litt sukker gjerne like etter at de tint og er litt kjølige.

Bærene har veldig høyt innhold av a, c, og e vitaminer, pektin, tanniner, svært mange mineraler, mye anticyaner, phenoler og vel dobbelt så mye antioksidanter som skogsblåbær og er derfor det sunneste som finnes innen frukt og bær. Innholdet i bærene totalt er høyt anerkjent til forebyggelse mot kreft, hjertesykdommer og diabetes, ja til og med mot aldring. Blad og unge skudd har i folkemedisinen vært brukt mot diverse sykdommer. I Japan har haskapplantene vært brukt som medisinplante i mange hundre år.

Buskene får full avling etter ca 5 år. Litt avling allerede det andre året og kanskje en liten smak den første sommeren. Etter 5 år bør en gjerne kutte noen av de eldste greinene ned til 0,2 til 0,3 m, fjerne utoverliggende skuddd og tynne litt midt i busken hvis den er veldig tett. En bør ikke fjerne for mange skudd. Buskene får en høyde på ca 1,4- 1,8 m og bredde på 1,2-1,7m. Ved håndplukking og frittstående busker anbefales planteavstand på 1,5 m og radavstand 2,5-3 m. Dyrkes de i rader med henblikk på mekanisk høsting i stor målestokk bør planteavstanden være 0,5-0,7m og radavstanden 3,5 -4 m.Haskapplantene kan få beskjeden vekst de to første årene. For å få god vekst bør en gjøre følgende: Ved planting setter en planten 2-3 cm dypere enn den står i potta. Det er viktig å holde jorda rundt plantene fri for ugrass. Jevnlig og ganske ofte gjødsling fra april og helt til slutten av august, men ikke for store doser hver gang, er gunstig de 2-3 første årene. Seinere er det bare nødvendig med 2-3 gjødslinger til og med juni. Hold jorda jevnt fuktig. Røttene har bare en dybde på 40 cm når de er utvokste.Vær forsiktig med ugrasskyffel, siden mye av rotmassen ligger like under jordoverflaten. Fjerning av blomster og kart gir bedre vekst. Ompotting i 2 l potter som plasseres langs lun solrik sørvegg1-2 måneder før utplanting på voksestedet, gir en rask start for plantene.

Haskap er også godt egnet til dyrking i potter eller kasser med minst 12 liters potter for utvokst plante.

Haskapbusker likner litt på rips og hageblåbær i vekst, form og størrelse. De trives best på en solrik vokseplass og bør ikke plantes der det er mye vind. Avlingen varierer, men på nye sorter er den på 2-4 kg fra 6 år gamle planter på 1,5 m avstand, noen år større avling. For større områder kan en regne med 1000 kg per dekar, men her er det forskjell mellom sosrtene. Haskap trives fint i mange forskjellige jordarter og har ikke problemer i jord med forskjellig surhetsgrad. Ph verdi på 5-8 går fint mens det optimale er 6-7. Fugler er derimot et problem. Plantene må dekkes med bærnot når de første bærene begynner å bli blå. Nothus er best.Ved utvalg av sorter har vi lagt vekt på gode spisebær, opprett vekst, produktive planter og god resistens mot sykdommer.
Haskapbusker trenger krysspollinering for å få en god avling. De bør ha en avstand på maks 4 meter for å sikre god pollinering når det er få planter. For god pollinering må sortene ha ganske lik blomstringstid og dessuten være kompatible, dvs ikke i nær slekt. En må derfor ha minst to sorter, men vi anbefaler å plante minst 3 sorter for å få større avling og større bær. Flere sorter gir veldig god og sikker krysspollinering.

De tidlig blomstrende sortene Jugana, Sinij Utes, Vostorg, Candy Blue, Aurora og Blue Banana blomstrer veldig tidlig, omtrent samtidig og pollinerer hverandre bra.

Sortene Blizzard, Beast og Beauty blomstrer middels tidlig og pollinerer hverandre bra. Beast har lengst blomstringstid.

Giants Heart, Blue Treasure og Strawberry Sensation blomstrer seint og pollinerer hverandre bra. Strawberry Sensation er den beste pollineringssorten. Giants Heart og Blue Treasure er ikke de beste pollineringspartnerne,men går veldig fint sammen med Strawberry Sensation. Disse tre amerikanske og tre kanadiske sortene pollinerer hverandre bra. Noen år blomstrer alle haskapsortene omtrent samtidig, mens andre år er det større forskjell i blomstringstid.


HASKAPSORTER.


Det foredles nye og bedre haskapsorter i mange land, slik at bærkvalitet, bærstørrelse,

produktivitet, vekstform og andre viktige egenskaper blir stadig bedre. Vi selger i 2024

sorter fra Canada og USA. I 2025 regner vi med å ha flere utmerkete sorter fradyktige foredlere i disse to landene.


.Ikke til salgs 2024.

Sinij Utes (Blue Rock) er en russisk sort fra Tomsk i Sibir.

Buskene har en moderat til kraftig vekst. Bærene veier 1.6 g,er avlangeog har en utmerket søt-syrlig smak. Avling er ca 2,5 kg per busk og sorten er godt egnet til mekanisk høsting. Moderat produktiv. Bærene modner tidlig i jordbærsesongen.

Plantene blomstrer tidlig så de pollineres bra av andre sorter med tidlig blomstring, slik som Candy Blue, Jugana, Vostorg og Aurora.
Ikke til salgs i 2024.

Jugana er en sort fra Sibir.

Buskene får en høyde på ca 1,5 m og bredde på ca1,8 m. Plantene får en god forgreining. Bærene veier 1,4 g og har en veldig god og søt smak. Avling per busk er ca 2 kg. Moderat produktiv. Godt egnet til mekanisk høsting. Pollineres bra av andre sorter med tidlig blomstring slik som Sinij Utes, Vostorg, Candy Blue og Aurora. Bærene modner i begynnelsen av jordbærsesongen.


Ikke tilsalgs i 2024

Vostorg (Delight) er en sort fra Sibir.

Buskene har moderat vekst og får en høyde og bredde på ca 1,8 m. Moderat forgreining. Bærene er avlange, ca 3 cm, og veier 1,6 g. De har en harmonisk søt, litt syrlig smak. Bærene modner jevnt og egner seg bra til transport. Egner seg også godt til mekanisk høsting siden bærene ikke faller av så lett. Ca 4 kg per busk. Modner i begynnelsen av jordbærsesongen. Pollineres bra av andre sorter med tidlig blomstring som Sinij Utes, Jugana, Candy Blue og Aurora.


Ikke til salgs i 2024

Candy Blue (Lawina) er en sort fra Sibir.

Buskene har en moderat og opprett vekst. Bærene er avlange, ovale, litt sylindriske i formen og veier ca 1,7 g. Bærene er faste selv som fullmodne, og de har en utmerket søt smak med høyt sukkerinnhold i bærene. Avling per busk er ca 3 kg. Produktiv sort. Bærene modner veldig jevnt og henger god fast på busken. De modner tidlig i jordbærsesongen og egner seg bra til mekanisk høsting. Pollineres av andre sorter med tidlig blomstring, slik som Sinij Utes, Vostorg, Jugana og Aurora.
Aurora er en kanadisk sort.

Buskene har en opprett og kompakt vekst. De får en høyde på1,8 m og bredde på 1,2 m. Bærene er avlange med en vekst på1,9g. Søt og god smak.Plantene er produktive, ca 3,5 kg per busk. Godt egnet til mekanisk høsting. Bærene modner midt i jordbærsesongen. Pollineres bra av Blue Banana.
Boreal Blizzard er en kanadisk sort.

Buskene er produktive med opprett vekst og stive greiner. Bærene er svært store, 2,8g, med utmerket søt smak. De modner i begynnelsen av bringebærsesongen og egner seg godt til mekanisk høsting. Sorten blomstrer middels tidlig og pollineres bra av sorter med middels eller sein blomstrings som Beast og Beauty. Blizzard og Aurora er søskensorter og pollinerer hverandre dårlig. Avling ca 3,5 g per busk, dvs produktiv sort.
Boreal Beast er en kanadisk sort fra Saskatchewan.

Buskene har opprett vekst med stive greiner. Bærene veier ca 1,9 g. De har en veldig søt og god men ikke så aromatisk smak. Godt egnet til mekanisk høsting. Pollineres av andre sorter med middels tidlig og sein blomstring som Blizzard og Beauty. Har lang blomstringstid, så Beast egner seg veldig godt som pollensort. Bærene modner tidlig i bringebærsesongen. Avling ca 3,5kg per busk, dvs produktiv sort.
Boreal Beauty er en kanadisk sort fra Saskatchewan.

Buskene har stive greiner med kraftig opprett vekst. Bærene er ovale og hjerteformete med vekt på 2,6 g.De har god smak med fast fruktkjøtt. Stor avling, ca 3,5 kg per busk. Utmerket egnet til mekanisk høsting. Bærmodning litt ut i bringebærsesongen. Middels tidlig blomstring, og plantene pollineres bra av sorter med middels eller seinblomstring som Blizzard og Beast.


Blue Banana er en sort fra USA.

Buskene blir vel 1,5 m høye og brede. De har en opprett vekst med mange greiner. Produktiv sort med avling på ca 3 kg per plante. Bærene blir ca 3cm lange, er faste, med en vekt på 1,4 g, og de har en veldig søt, god smak. Bærene får et veldig høyt sukkerinnhold.

Godt egnet til maskinell høsting. Blomstrer tidlig og pollineres bra av andre sorter med tidlig blomstring som Aurora. Bærene tidlig i i jordbærsesongen.Giants Heart er en sort fra USA.

Buskene blir ca 1,8 m høye og brede. Opprett kraftig vekst med god forgreining. Bærene er 2,5 til 3 cm lange med en vekt på 2,2 g. De har en utmerket søt smak.

Sorten blomstrer seint og pollineres bra av andre sorter med middels og sein blomstring som Giants Heart, Blue Treasure og Strawberry Sensation. Veldig produktiv sort med årsavling på ca 4 kg i gjennomsnitt etter ca 6 år. De faste bærene modner i siste halvdel av bringebærsesongen. Godt egnet til maskinell høsting.
Blue Treasure er en sort fra USA.

Buskene blir ca 1,5 m høye og brede. Produktiv sort med kraftig vekst. De store, faste, søte, saftige, aromatiske og ovale bærene modner i siste halvdel av bringebærsesongen. Bærene veier ca 2,6 g. Sorten blomstrer seint og pollineres bra av andre sorter med middels eller sein tilsvarende blomstring slik som Giants Hearth og Strawberry Sensation. Produktiv sort med årsavling på ca 4 kg is gjennomsnitt etter ca 6 år.
Strawberry Sensation er en haskapsort fra USA.

Buskene får en høyde og bredde på ca 1,6m. Opprett vekst med mange greiner. Bærene er faste, har en oval form, vekt ca 2,4 g og lengde på ca 2 cm. Utmerket søt smak med litt søtsyrlig jordbærsmak.

Sorten blomstrer seint og veldig rikt, slik at dette er en veldig god pollensort og pollineres bra av andre sorter med middels til sein blomstring. Årsavling på ca 4 kg i gjennomsnitt etter ca 6 år, dvs en produktiv sort. Bærene modner i siste halvdel av bringebærsesongen. Godt egnet til maskinell høsting.


Hageblåbær

Hageblåbær er en surjords plante. En Ph verdi på ca 4,5-5 er gunstig. Ved planting er det derfor fordelaktig å tilføre rhododendron jord, minst 40 liter, og grave plantehullet ca 30-40cm dypt. For at Ph verdien skal holde seg lav, kan en om våren tilføre gullgjødsel NPK12-4-18 og rhododendrongjødsel på forsommeren. For å få større bær og avling, er det viktig å plante minst to, helst tre sorter i nærheten av hverandre.

Plantene er ikke så tørkesterke, så det er viktig med tilstrekkelig vanning. Røttene går ikke dypere enn 40 cm, og en del av røttene ligger nær overflaten. Det er derfor viktig å være forsiktig med ugraskyffel.

De første årene er det viktig å fjerne svake og utoverliggende skudd nærbakken, for å få en bærbusk med opprett vekst og plukkehøyden litt opp fra bakken. Etter 5-6 år er buskene ca 1,5 til 2 m høye, og det er viktig med litt foryngelses skjæring. Dvs at en skjærer bort litt av de eldste skuddene nær bakken og fjerner noen av de svake og utover liggende skuddene, særlig de i lav høyde.

Fuglene er veldig interessert i bærene, så det er nødvendig å dekke buskene med bærnot. Bærene er veldig sunne og inneholder mye antioksidanter mm som er verdifullt i et sunt kosthold.

Sortene nevnt nedenfor har omtrent samme blomstringstid og pollinerer hverandre bra.

Til salgs i 2024

Earliblue får busker som blir ca 1,5 m høye. De har opprett vekst og stive greiner. Bærene er saftige modner allerede fra 5. August i Asker. De er vel middels store, seinere i sesongen litt mindre, og de har en god, søt smak. De er ikke så holdbare som bær fra litt seinere sorter. Plantene er herdige ned mot -30C.
Hannas Choice får busker med opprett vekst, stive greiner, og de blir nesten 2 m høye. Bærene er middels til store, er faste og har en veldig god og søt smak. De modner i Asker fra ca 10. august. Plantene er herdige ned mot -30C.

Til salgs i 2024
Spartan har opprett vekst med stive greiner, og plantene får en høyde på 1,6m. Den første halvdelen av avlingen har veldig store bær. Utmerket smak på bærene som modner fra ca 10. august i Asker. Plantene er herdige ned mot -25C.

Ikke til salgs i 2024
Patriot får busker med opprett vekst og som blir ca 1,5 m høye. Bærene er store og har en aromatisk og god smak. Plantene er produktive og klarer seg godt i et litt kjøligere klima. Mer tolerant for fuktig jord enn andre sorter. Bærene modner fra ca 15. august i Asker og buskene er herdige ned mot vel -30C.

Til salgs i 2024


Sweetheart.

Buskene har fin opprett vekst og blir 1,5-1,8 m høye. Bærene har en veldig god, søt smak, er middels til store av størrelse og er veldig holdbare i kjøleskap. Buskene er veldig produktive og er herdige til ca -25C. I varmere klima har de evne til å komme med ny avling om høsten. Ny, lovende sort.

Til salgs i 2024.
Blue Jay

Kraftig vekst,u høy plante som blir ca 2 m høy. De middels store bærene har en veldig god aromatisk smak. Konsentrert modning med bærmodning fra ca 20. august i Asker. Resistent og pålitelig sort som er herdig ned mot -30 C.

Ikke til salgs i 2024.
Blue Crop er en sort som dyrkes mye. Buskene har en kraftig vekst og blir nesten 2 m høye. Bærene er store med veldig god smak og de modner fra ca 20. august i Asker. Sorten er veldig produktiv. Plantene trives ikke så godt i fuktig og tung jord. Herdig ned mot -25C.

Ikke i salg 2024


Kirsebærbusk (dvergkirsebær)

Kirsebærbusken Carmine Jewel er en kanadisk sort fra Saskatchewan.

Buskene blir bare 2- 2,5 m høye. Plantene er herdige ned mot -45 C og bærene modner i Asker fra siste halvdel av juli, dvs litt tidligere enn kirsebærtrærne Fanal og Skuggemorell. Sorten er en krysning mellom kirsebærbusk fra Mongolia og morellsort. Plantene er selvpollinerende og riktbærende. Blomstene har en hvit-rosa farge og har en stor prydverdi i slutten av mai.

Bærene er ganske store, ca 4 g, med små steiner. De er veldig saftige med en søt-syrlig utmerket smak som fullmodne bær, dvs når de har fått en mørkerød til sort farge. De har en smak som ligger midt mellom mellom moreller og kirsebær. Høstes de for tidlig har de en syrlig smak. Bærsaften har en lyserød farge.

Bærene er med andre ord godt egnet som spisebær, til saft, juice, syltetøy, likør, frysing og til vin.

Buskene kan plantes på 2 m avstand som selvstendige busker og på 1,5 m avstand som hekk.

Fuglene er veldig interesserte i kirsebærene, så buskene må dekkes med bærnot, noe som er mye enklere enn for dekking av kirsebærtrær. Samme krav til jord, gjødsling og vanning som for frukttrær.
Som vi ser av bildene er Carmine Jewel en veldig dekorativ busk under blomstringen. Buskene er sterke mot sykdommer og er derfor for mange et klart bedre valg enn de velkjente kirsebærsortene Fanal og Skyggemorell, som begge er mye utsatt for sykdommer og dessuten blir høye trær.

Det er viktig at en ikke høster kirsebærene for tidlig, siden bærene er fullmodne først når de mørkerød eller sorte.

Fuglene er interesserte i bærene lenge før de er modne, så det er veldig viktig at de dekkes med bærnot noen uker på forhånd.