DyrkingDenne dyrkingsveiledningen er utarbeidet av Arild Syversen. Martin Hauge har laget de fleste tegningene.

Nedenfor kommer en veiledning om planting og stell av drueplanten det første eller de to første årene. Det anbefales at denne hovedsiden leses først, før en via lenkene nedenfor ser hvordan plantene kan beskjæres og formes de påfølgende årene.

Dobbel Guyot

Loddrett ranke

Vannrett ranke

Busk

Fritt formet plante

Lav Guyot

Klimaforbedrende tiltak

Diverse tipsPlanting.

En drueplante krever mye varme og en lang vekstsesong. Selv med nye sorter som modner tidligere og er mer vinterherdige, er det viktig at en utnytter mulighetene til å velge en solrik og lun plass, gjerne i en sørskråning.

Den største utfordringen er å få fullmodne druer ved dyrking på åpen mark. En bratt sør eller sørvest skråning som vist på bildet gir langt større muligheter for å lykkes enn ved dyrking på flat mark. Mer effektiv solinnstråling gir høyere temperatur. Bratt skråning minsker faren for sen vårfrost og tidlig høstfrost, slik at vekstsesongen blir lengre. Disse gunstige forholdene er til langt mer nytte for varmekjære drueplanter enn for andre vekster. Der hvor snøen smelter tidligst om våren er solas virkning størst. Selv om radene ikke går helt ned i skråningen her, får plantene noe mer varme i vekstsesongen øverst i skråningen. En bør også om mulig velge en bratt sørskråning som ikke er så utsatt for vind.Forsenkninger i terrenget som er utsatt for sen vårfrost og tidlig høstfrost bør unngås. Plassering ved vegg gir mer varme og mulighet til å velge mellom et større antall sorter. I veksthus blir varmemengden så stor at en kan dyrke velkjente druesorter fra Mellom-Europa hvis ikke vintrene er for kalde. En vifteovn er fin å ha, slik at en kan holde veksthuset frostfritt fra mars/april til oktober.Ved dyrking av drueplanter utendørs i Norge, er det viktig at en velger lokaliteter som gir mye sol og varme og ikke er for mye utsatt for vind. Planting ved vegg, mur og bergskrent som vender mot sør eller sørvest, gir et gunstig mikroklima som drueplantene setter pris på. Denne lille planten får her en fin start i sørveggen.
Foto: Torstein Lahn

Disse drueplantene har fått en fin lun plass. Det blir mer varme og mindre vind inn til bergveggen. Den maganiserte varmen i bergveggen blir avgitt om natten. Den danske vindyrkeren Jens Madsen ser her på drueplantene som Trygve Lahn (til venstre) har plantet på et gunstig sted.Behandling av drueplanten den første vekstsesongen.


Plantene kommer fra veksthus hvor det er frostfritt. Det er derfor svært viktig at drueplantene avherdes gradvis og forsiktig ved levering tidlig om våren. Det kan da være nødvendig å ha plantene innendørs om natten og så sette de litt ut om dagen når temperaturen har blitt høyere. Det er viktig å la avherdingen av plantene gå langsomt for seg slik at ikke veksten stagnerer.

Plant gjerne om mulig drueplantene over i en større potte hvis det er behov for det og la de stå på et lunt og varmt sted, f. eks langs sørvegg eller i veksthus. Husk jevnlig tilførsel av gjødselvann så lenge plantene står i potter. Det er fint for plantene å stå i en stor potte helt til juni måned før de plantes ut på voksestedet.

Ved dyrking langs sørvegg bør plantene plasseres 40-50 cm vekk fra veggen for å få bedre jord og fuktighet. Avstand mellom plantene bør være minst en meter. Plantene plasseres i jorda litt på skrå inn mot veggen.

Drueplantene skal ikke skjæres tilbake ved planting. Anlegg til sideskudd fjernes (slik som på tomater) slik at det første sommer blir en lang og kraftig enranket drueplante. Planten kan gjerne toppes når den er vel 2 meter høy, slik at skuddet blir kraftigere.

Noen få sorter foretrekker litt svakt sur jord. Hvis en lar være å tilføre kalk og kalksalpeter til disse plantene går det bra. Fullgjødsel er fint å bruke. Drueplantene bør få beskjedne doser med gjødsel, men det er svært viktig at de vannes hyppig den første sommeren så ikke veksten stagnerer.

Kjøper en podete barrotsplanter, er det fint å sette plantene i vann 1-2 døgn først (podestedet er nesten helt øverst på planten, ofte en liten innsnevring). Deretter er det fint om en kan sette plantene i potter noen uker med tilførsel av gjødselsvann. En kan også plante de direkte ut på voksestedet. Det er viktig at plantene ikke blir utsatt for frost. Plantene kommer gjerne med flere skudd over podestedet, men en beholder bare ett av de og fjerner de andre på et tidlig tidspunkt, når de er mindre enn en cm lange. Skudd som vokser ut under podestedet rives av med en gang, likeledes rotskudd. Podete drueplanter plantes på voksestedet med podestedet ca 5 cm over bakken, ikke podete planter settes gjerne 2-3 cm dypere i jorda enn i potta. Vi vil gjenta at det er svært viktig å vanne drueplantene ofte de første månedene, særlig i tørt varmt vær med vind Da kan det være behov for daglig vanning. De må betraktes som en potteplanter de første månedene etter utplanting.